Політика конфіденційності

Захист персональних даних

Повідомлення про порядок обробки персональних даних і права суб’єктів персональних даних

Шановні клієнти та контрагенти ФК «Капітал Інвест» (далі – Компанія), їх керівники, засновники / учасники / власники, представники та інші фізичні особи (включаючи фізичних осіб-підприємців), з якими Компанія має ділові відносини.

Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI, повідомляємо Вам про те, що власником наданих Вами персональних даних є Фінансова компанія «Капітал Інвест».

Компанія забезпечує обробку і захист персональних даних з дотриманням вимог Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та нормативно-правових актів України.

Компанія здійснює обробку персональних даних своїх клієнтів, контрагентів, пов’язаних з ними осіб, а також інших фізичних осіб, дані яких отримує компанія при наданні фінансових послуг та здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства України.

Мета обробки персональних даних

Компанія здійснює обробку персональних даних з метою:

 • надання фінансових послуг та здійснення іншої діяльності відповідно до статуту Компанії та законодавства України;
 • виконання умов договорів, генеральних угод, які були / будуть укладені Компанією, реалізації та захисту прав сторін за укладеними договорами;
 • забезпечення якості обслуговування і безпеки діяльності Компанії;
 • виконання вимог законодавства України, внутрішніх документів Компанії, колективного договору, рішень органів державної влади та органів нагляду за діяльністю Компанії, судових рішень, рішень органів управління Компанії;
 • ведення кадрового діловодства;
 • встановлення Компанією ділових відносин і договірних відносин;
 • встановлення Компанією кореспондентських відносин з іншими контрагентами;
 • захисту Компанією своїх законних прав та інтересів;
 • реалізації інших повноважень, функцій і обов’язків Компанії, що не суперечать законодавству України.

Мета обробки Компанією персональних даних суб’єктів персональних даних може змінюватися внаслідок зміни умов укладених з ними договорів або ділових відносин, змісту діяльності Компанії, в тому числі в зв’язку зі зміною законодавства України.

Права фізичних осіб – суб’єктів персональних даних

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти власнику персональних даних вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Підстави для обробки персональних даних

Обробка персональних даних здійснюється Компанією за згодою фізичних осіб, а також без такої згоди у випадках, визначених статтею 11 Закону України «Про захист персональних даних»:

 • для реалізації Компанією своїх функцій, прав, обов’язків і повноважень, визначених законодавством України, в т.ч. відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ін.;
 • з метою укладення та виконання угоди, стороною якої є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних або для здійснення заходів, що передують укладанню угоди на вимогу суб’єкта персональних даних;
 • з метою захисту життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних;
 • в разі необхідності виконання боргу власника персональних даних, який передбачений законом;
 • в разі необхідності захисту законних інтересів власників персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли необхідність захисту основних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

Компанія здійснює обробку персональних даних, отриманих із загальнодоступних джерел, без згоди суб’єкта персональних даних.

Звернення фізичної особи в Компанію або користування послугами Компанії свідчить про згоду такої особи на обробку Компанією її персональних даних у зв’язку з таким зверненням або користуванням послугами Компанії.

Заперечення особи з обробки персональних даних, необхідних Компанії для виконання своїх зобов’язань, в т.ч. відкликання особою згоди на обробку даних, можуть стати підставою для припинення виконання Компанією умов укладених договорів.

У разі відкликання фізичною особою згоди на обробку персональних даних без виконання нею процедур, необхідних для припинення договірних чи інших відносин з Компанією, Компанія буде продовжувати обробку персональних даних в межах і обсягах, обумовлених реалізацією існуючих правовідносин та законодавством України, в т.ч. для захисту Компанією своїх прав і законних інтересів за договорами.

Склад і зміст оброблюваних персональних даних

Зміст персональних даних, які обробляються Компанією, відповідає інформації, отриманої від фізичних осіб або від їхніх представників або третіх осіб, а також включає інформацію, яка відома / стала відома Компанії у зв’язку з реалізацією договірних та інших правовідносин з такими фізичними особами, в результаті аудіозаписів ( записи телефонних розмов) і фото / відеозйомки або була отримана із загальнодоступних джерел.

Зокрема, але не обмежуючись, Компанія здійснює обробку персональних даних в наступному:

 • прізвище ім’я по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), громадянство;
 • фактичне місце проживання і відповідно до державної реєстрації, умови проживання;
 • освіта, професія, спеціальність, стаж роботи і інформація про місце роботи і посада;
 • особисті відомості про вік, сімейний стан, родичів;
 • дані і копії документів, виданих на ім’я фізичної особи або від її імені;
 • фінансове становище, доходи, види нарахувань і утримань;
 • адреси електронної пошти, номери телефонів та інші електронні ідентифікаційні дані;
 • записи голосу, зображення (фото і відео);
 • кредитна історія і будь-яка інформація про стан виконання фізичною особою обов’язків за договорами, які укладені з Компанією та іншими угодами;
 • інформацію про дії фізичної особи та їх результати, які мали місце при виконанні укладених з Компанією договорів;
 • іншу інформацію, яку фізична особа вважало за доцільне повідомити Компанії, а також інформація, яка стала відома Компанії у зв’язку з реалізацією правовідносин з фізичною особою, при виконанні вимог законодавства України та внутрішніх документів Компанії.

Компанія здійснює обробку персональних даних, отриманих від третіх осіб, якщо це передбачено законодавством України або за умови надання ними гарантії, що така передача здійснюється третьою особою з дотриманням вимог законодавства України і не порушує права осіб, персональні дані яких передаються Компанії.

Особи, яким передаються персональні дані

За наявності письмової згоди суб’єкта персональних даних, а в передбачених законом випадках – без отримання додаткової письмової згоди і окремого повідомлення, Компанія має право поширювати персональні дані, здійснювати їх передачу третім особам, в тому числі за межі України, іноземним суб’єктам відносин або надавати доступ до них третім особам, зокрема:

 • для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг Компанії, зокрема, аудиторам, страховим компаніям, оцінювачам, платіжним системам, установам, що здійснюють ідентифікацію, авторизацію і процесинг операцій, іншим контрагентам та іншим особам, якщо такі функції і послуги стосуються діяльності Компанії, здійснюваних ним операцій, випущених ним платіжних та інших інструментів, або необхідні для укладення та виконання Компанією договорів (угод), надання відповідних послуг клієнту Компанії, а також партнерам Компанії;
 • особам, які надають Компанії послуги з перевірки якості обслуговування, по організації аудіозаписів, фото / відеозйомки, поштових відправлень, телефонних дзвінків, відправлень SMS-повідомлень, відправлень по електронній пошті;
 • в бюро кредитних історій, в зв’язку зі стягненням простроченої заборгованості перед Компанією, а також особам, які надають Компанії послуги зі стягнення заборгованості;
 • особам, які надають Компанії послуги зі зберігання документів, створення та зберігання їх електронних копій (архівів, баз даних);
 • особам, які здійснюють представництво інтересів Компанії або надають послуги / забезпечує іншу діяльність Компанії, яка не суперечить законодавству України;
 • в інших випадках, передбачених законодавством України та умовами укладених Компанією договорів, і коли поширення / передача персональних даних необхідні, враховуючи функції, повноваження і зобов’язання Компанії у відповідних правовідносинах.

Компанія здійснює обробку персональних даних до закінчення строків зберігання інформації, визначених законодавством України або внутрішніми документами Компанії.

Порядок доступу до персональних даних визначається Компанією самостійно відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Збір персональних даних

Збір та обробка певних Компанією персональних даних проводиться на підставі письмової згоди суб’єкта персональних даних.

Під час відносин суб’єкта персональних даних та Компанії, персональні дані вносяться в системи автоматизації діяльності Компанії.

Про зміну своїх персональних даних, що підлягають обробці, суб’єкти персональних даних повідомляють Компанії в термін з наданням відповідних документів.

У разі виявлення факту внесення до персональних даних відомостей, що не відповідають дійсності, такі відомості повинні бути невідкладно виправлені або знищені.

Суб’єкту персональних даних повідомляється про власника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мета збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані:

 • в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта персональних даних;
 • в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору персональних даних.

Зберігання та знищення персональних даних

Персональні дані зберігаються протягом терміну, не більшого, ніж це необхідно з метою їх обробки, якщо інше не передбачено законодавством у сфері архівної справи і діловодства.

Персональні дані підлягають видаленню або знищення в разі:

 • закінчення терміну зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;
 • припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та власником чи розпорядником бази, якщо інше не передбачено законом;
 • видання відповідного розпорядження Уповноваженого або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого;
 • набрання законної сили рішенням суду про видалення або знищення персональних даних.

Знищення персональних даних здійснюється способом, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.

З повним текстом Закону України «Про захист персональних даних» Ви можете ознайомитися на офіційному сайті Верховної Ради України за адресою.

Вкажіть свої дані і наш менеджер зв’яжеться з Вами!
Замовити дзвінок